Casa > Notícies > Contingut

Les plantes s’han de fertilitzar raonablement

Oct 16, 2019

En el creixement i desenvolupament de les plantes, a més de la necessitat de les fulles per produir matèria orgànica mitjançant la fotosíntesi, l’aigua i els minerals del sòl també s’han d’absorbir a través de les arrels. Les plantes necessiten una varietat d’elements minerals, inclosos nitrogen, fòsfor, potassi, ferro, coure, boro, zinc i molts altres elements.


Per tal d’assegurar el creixement normal dels conreus i millorar el rendiment i la qualitat dels cultius, és necessari aplicar racionalment fertilitzants. Segons els efectes fisiològics dels elements minerals sobre els conreus, combinats amb la demanda de fertilitzants i les característiques dels diferents cultius, la fecundació oportuna i adequada.


Fertilització racional:

1. Fertilització racional segons les característiques dels fertilitzants requerides per diversos cultius;

2. Abonar segons la fertilitat local del sòl;

3. Aplicar fertilitzant segons les característiques nutritives dels cultius en cada estació de cultiu.