Casa > Notícies > Contingut

El líquid té un cert volum

Oct 18, 2017

El líquid és una de les tres formes físiques més importants. No té forma definida i sovint es veu afectat pel contenidor. Però el seu volum és constant sota pressió i la temperatura és invariant. A més, la pressió exercida pel líquid al costat del contenidor és diferent de la d'altres estats. Aquesta pressió s'envia en totes direccions, no disminueix i augmenta amb profunditat (com més profunditat és l'aigua, major serà la pressió de l'aigua).

Característiques: sense forma definida, fluid, i sovint afectada pel contenidor. La forma del contenidor, el líquid, la forma del líquid. Té un cert volum, i el volum del líquid és constant a pressió i la temperatura és invariant. És difícil comprimir-lo en un volum més petit

La relació amb la temperatura de pressió

El volum del líquid és constant sota la pressió i la temperatura invariants. A més, el líquid exerceix pressió als costats del contenidor, així com a altres estats físics. Aquesta pressió s'envia en totes direccions, no disminueix i augmenta amb profunditat (com més profunditat és l'aigua, major serà la pressió de l'aigua).

Un augment de la temperatura o la pressió reduïda generalment poden vaporitzar el líquid i convertir-se en gas, com ara escalfar aigua al vapor d'aigua. La pressió o el refredament solen solidificar un líquid i esdevenir un sòlid, com ara reduir l'aigua al gel. Tanmateix, la pressió per sí sol no liquida tots els gasos, com l'oxigen, l'hidrogen i l'heli.

Les característiques líquides i sòlides, líquides i isotròpiques (propietats físiques en diferents direccions), és a dir que els objectes de sòlids a líquids, a causa de l'augment de la temperatura, fan que el moviment atòmic o molecular no pugui mantenir la posició fixa original, de manera que es genera el flux. Però, en aquest moment, l'atracció entre molècules o àtoms és més gran, de manera que no es dispersen, de manera que el líquid continua tenint un volum determinat.

De fet, moltes regions petites de l'interior líquid encara tenen l'estructura d'un cristall similar: la "regió cristal·logràfica". La liquiditat és la "zona de classe" que es pot traslladar l'un de l'altre a l'altre. Fem una metàfora, a l'asfalt del "trànsit", cada cotxe té una posició fixa, és l'home que es troba en una "zona", i el moviment relatiu entre el cotxe i el cotxe, això crea el flux de tot l'equip.

El líquid és diferent del gas, té un cert volum. El líquid és diferent de l'estat sòlid. És líquid i, per tant, no té forma fixa. A més del cristall líquid, els sòlids líquids i amorf són isotròpics, que són les principals característiques macroscòpiques del líquid.