Casa > Notícies > Contingut

Fluiditat líquida

Sep 20, 2017

El líquid és una de les tres formes físiques més importants. No té forma definida i sovint es veu afectat pel contenidor. Però el seu volum és constant sota pressió i la temperatura és invariant. A més, la pressió exercida pel líquid al costat del contenidor és diferent de la d'altres estats. Aquesta pressió s'envia en totes direccions, no disminueix i augmenta amb la profunditat (com més profunditat és l'aigua, com més gran sigui la pressió de l'aigua);

Relació amb la temperatura de pressió

El volum del líquid és constant sota la pressió i la temperatura invariants. A més, el líquid exerceix pressió als costats del contenidor, així com a altres estats físics. Aquesta pressió s'envia en totes direccions, no disminueix i augmenta amb profunditat (com més profunditat és l'aigua, major serà la pressió de l'aigua).

Un augment de la temperatura o la pressió reduïda generalment poden vaporitzar el líquid i convertir-se en gas, com ara escalfar aigua al vapor d'aigua. La pressió o el refredament solen solidificar un líquid i esdevenir un sòlid, com ara reduir l'aigua al gel. Tanmateix, la pressió per sí sol no liquida tots els gasos, com l'oxigen, l'hidrogen i l'heli.

El líquid i la pressió de l'aire

Quan la pressió és P quan la pressió és P:

P = rho GH

Rho és la densitat del líquid.

G = gravitació

H = punt central a superfície líquida

El líquid és líquid, i està en qualsevol forma que sigui en aquesta forma. Quan la van der Waals de les molècules líquides es trenca, l'objecte es converteix en un estat gasós; Quan la calor entre les molècules del líquid es redueix, els enllaços químics entre les molècules es poden formar, i els enllaços químics es tornen sòlids quan dominen les molècules.

1. Estat líquid de la matèria. Una forma de material que es pot fluir, deformar i comprimir lleugerament.

2. Quan el líquid, la força principal entre les molècules és la força de van der Waals.

Les forces de Van der Waals són causades per dipolars de polaritat intermolecular. A diferència dels enllaços que tenen un Angle fix, la força de Van der Waals només té una orientació general. És per això que els líquids flueixen i els sòlids no poden fer-ho.

Les característiques líquides i sòlides, líquides i isotròpiques (propietats físiques en diferents direccions), és a dir que els objectes de sòlids a líquids, a causa de l'augment de la temperatura, fan que el moviment atòmic o molecular no pugui mantenir la posició fixa original, de manera que es genera el flux. Però, en aquest moment, l'atracció entre molècules o àtoms és més gran, de manera que no es dispersen, de manera que el líquid continua tenint un volum determinat.

De fet, moltes regions petites de l'interior líquid encara tenen l'estructura d'un cristall similar: la "regió cristal·logràfica". La liquiditat és la "zona de classe" que es pot traslladar l'un de l'altre a l'altre. Fem una metàfora, a l'asfalt del "trànsit", cada cotxe té una posició fixa, és l'home que es troba en una "zona", i el moviment relatiu entre el cotxe i el cotxe, això crea el flux de tot l'equip.

El líquid és diferent del gas, té un cert volum. El líquid és diferent de l'estat sòlid. És líquid i, per tant, no té forma fixa. A més del cristall líquid, els sòlids líquids i amorf són isotròpics, que són les principals característiques macroscòpiques del líquid.