Casa > Notícies > Contingut

Evaporació d'àcid humic d'aigua

Sep 22, 2017

Si la terra és només petita sorra i aigua, llavors la sorra és fàcil de desintegrar. L'àcid humic és l'adhesiu que no es desintegra la sorra. Si l'aigua s'injecta a la sorra, l'àcid humic o la temperatura augmenta, l'aigua s'evapora ràpidament; o l'aigua es filtrarà ràpidament. No obstant això, si s'agrega àcid húmic a la sorra i a l'aigua, l'evaporació de l'aigua es redueix d'una banda i, d'altra banda, redueix la pèrdua d'humitat, especialment molècules d'aigua profundament compatibles amb l'àcid húmic. Si la mateixa quantitat de sorra i àcid húmic, l'àcid húmic no només absorbeix més aigua i l'aigua no és fàcil de perdre. L'àcid húmic pot fer que el sòl formi una certa força de suport, suporti el creixement del cultiu. Així, l'àcid húmic és l'agent de retenció d'aigua del sòl.

L'àcid húmic té una forta capacitat quelante per quelar gairebé tots els nutrients necessaris per al creixement de les plantes. Per exemple, hi ha molts ions de carbonat al terra. Els ions de calci necessaris per al creixement de les plantes són fàcilment atrets pels ions de carbonat. La formació de carbonat de calci, àcid humic, però si hi ha una situació d'àcid humic no és el mateix, l'àcid húmic humic estarà fermament bloquejat amb ions de calci per evitar-ho i ions de carbonat en contacte, de manera que els ions de calci no es fixaran, els ions de calci lliures seran absorció de plantes, augmentar el calci necessari per al creixement de les plantes. De la mateixa manera, hi ha altres nutrients, com el zinc de magnesi.

En els últims anys, l'ús excessiu de fertilitzants de terres, el sòl no és l'acidificació és la salinització. Àcid per confiar en àlcalis per neutralitzar, àlcali per dependre de l'àcid al condicionament. En els experiments químics, hi ha una classe de substàncies anomenades "tampó de pH", l'àcid humic, el tampó, tant la naturalesa de l'àcid, com la naturalesa de la base. Quan l'àcid s'afegeix a la memòria intermèdia, el tampó reprodueix els seus propis alcalins, i l'impacte de l'àcid, de manera que el grau d'acidificació es fa molt lent. L'àcid humic és un buffer. De fet, les substàncies d'àcid húmic en el sòl àcid tenen un bon rendiment, l'àcid húmic és la clau que pot quelar els ions d'alumini tòxic. Les dades experimentals mostren que el sòl àcid contingut d'alumini d'excés, l'àcid húmic es pot embolicar en ions d'alumini, de manera que el contacte d'alumini i plantes, l'àcid húmic, és el mateix motiu que hi ha metalls pesants com el plom i el cadmi, l'àcid húmic pel que la seva naturalesa única Converteix-te en un antídot del sòl.