Casa > Notícies > Contingut

Nutrició de raïm - Absorció nutricional 1

Apr 25, 2016


Les plantes absorbeixen els nutrients principalment a través de les arrels del sòl i també poden absorbir els nutrients aplicats a les fulles. En general, l'absorció per arrels és la ruta principal per a l'entrada de nutrients a les plantes. Per a això, un sòl ha de subministrar cada nutrient exactament a les formes químiques en què les arrels els volen.


El subministrament de plantes amb diòxid de carboni a través de les fulles com a conseqüència de la nutrició foliar sol ser més estable que no pas la nutrició de l'arrel. La fotosíntesi requereix llum, calor, humitat i quantitats suficients de nutrients. Els factors anteriors, més les característiques biològiques de les plantes i el gruix del seu estand, determinen la intensitat o la velocitat del procés.


Similar a altres plantes, el raïm també absorbeix la major part de la major part dels nutrients a través de les seves arrels. Tanmateix, també es pot absorbir una quantitat de nutrients a través de les seves fulles vegetatives. Per a una absorció eficaç i ininterrompuda dels ions per les arrels de les plantes, els ions han d'estar en contacte amb la superfície de l'arrel. Hi ha principalment tres maneres per les quals els ions arriben a la superfície de l'arrel de la solució del sòl.


1) Intercepció de root

2) Difusió dels ions

3) Flux de massa