Casa > Notícies > Contingut

Nutrició de raïm - Tecnologia de fertilització per a raïms

Jul 27, 2016

Mètodes d'aplicació de fertilitzants

1. Mètodes convencionals

* Radiodifusió

* Col·locació de banda

* Mètode d'anell

* Mètode de perforació


2. Mètodes moderns

* Fertigació

* Aplicació foliar


Eficiència en l'ús dels fertilitzants dels mètodes convencionals

Sr. No.
Nutrient
FUE (%)
1.
Nitrogen
50
2.
Fòsfor
10-30
3.
Potasi
50

A causa del baix abonament, es desenvolupen els mètodes convencionals d'aplicació d'alguns mètodes avançats de fecundació com la fecundació, que tenen una eficiència molt alta en l'ús de fertilitzants i estalvien fins a un 25% els fertilitzants i milloren la qualitat dels productes. En els mètodes moderns d'aplicació de fertilitzants, es fa èmfasi en l'aplicació eficient i econòmica dels fertilitzants amb productes de qualitat sense posar en perill el medi ambient, que és la necessitat d'hora.

Sr. No.
Mètode convencional
Mètode de fertilització
1.

El volum de fertilitzants s'aplica alhora

amb dues divisions addicionals.

Els fertilitzants es poden aplicar en petites quantitats una o qualsevol quantitat de temps que representen moltes dosis dividides.
2.

L'abast per descompondre és més gran que N

s'estén per més àrea.

L'abast del desglossament és menor ja que només hi ha una àrea limitada de sòl amb més activitat microbiana en contacte amb la font de nitrogen
3.
La presa oscil·la entre el 10 i el 30%
La captació és molt superior fins i tot fins al 80-90%
4.
La captació està influenciada per la sequera
No es planteja la qüestió de la sequera.
5.
La humectació i l'assecat alternatiu dels sòls produeixen una major descomposició dels nutrients.
No sorgeix.
6.
La situació anaeròbia durant el reg de les inundacions provoca una escassa absorció de nutrients.
No sorgeix.
7.

Més possibilitats de sòl i atmosfèric

Pol · lució.

Cap possibilitat de contaminació.
8.
Baix rendiment amb mala qualitat
Major rendiment amb millor qualitat.