Casa > Notícies > Contingut

Àcid fúlvico

Sep 05, 2018


Recentment, l'àcid húmic de la revista va publicar un article titulat "l'efecte de l'àcid fúlvico sobre l'eficiència i el rendiment de l'alfalfa de fixació de nitrogen", i els resultats van mostrar que l'àcid fúlvico tenia tres efectes significatius.

1) L'aplicació de l'àcid fúlvico pot augmentar el nombre i el pes fresc dels nòduls de l'alfàbrega.

2) L'aplicació de l'àcid fúlvico pot millorar significativament l'activitat dels enzims de fixació de nitrogen dels nòduls de les alfalfa i és superior a la de la inoculació de rizobia, el que indica que l'aplicació de l'àcid fúlvico no només pot promoure la formació d'alfalfa i rizobia indígena, sinó també millorar l'eficiència de la fixació de nitrogen de nòduls de les unitats de massa unitària.

3) L'aplicació de l'àcid fúlvico pot promoure l'augment continu de la producció d'alfals.


Pols àcid fúlvico

Té grups bioactius més alts, i un fort quelat dels elements traça. És molt recomanable aplicar com a coadjuvant de pesticides, augmentar l'eficiència dels plaguicides, o formular fertilitzants foliars concentrats elevats i fertilitzants.

image.png