Casa > Notícies > Contingut

Millora de l'aminoàcid

Aug 02, 2017

Els aminoàcids tenen un gran efecte en el creixement i desenvolupament dels cultius. Aminoàcid Molts empleats agrícoles diuen que els aminoàcids són "fertilitzants arrel". L'efecte principal en el sistema radicular és estimular la divisió i el creixement de les cèl · lules meristèmiques de l'arrel, augmentar l'arrel secundària, augmentar l'arrel, l'allargament de l'arrel aminoàcid i, en definitiva, augmentar considerablement l'absorció dels cultius d'aigua i nutrients.

Els aminoàcids a la planta després de la planta per estimular el paper principal en l'augment de la força respiratòria, l'augment de la fotosíntesi, una varietat d'activitat enzimàtica augmentada, aminoàcid, de manera que la fruita per endavant colorant madura, d'alt rendiment i augment de la producció.

Augmentar la resistència vegetal al fòsfor i al potassi; L'aminoàcid millora la resistència vegetal; El creixement de les plantes, especialment la fotosíntesi té un paper únic en la promoció, pot augmentar el contingut de clorofil · la vegetal, millorar l'activitat enzimàtica, promoure la penetració del diòxid de carboni, l'aminoàcid, perquè una fotosíntesi més exuberant, millorar la qualitat dels cultius, augmentar el contingut de Vc i el sucre. paper important.

L'aminoàcid és la substància més bàsica que constitueix la proteïna biològica i està relacionada amb l'activitat vital. És l'unitat bàsica de la molècula de proteïnes en l'organisme i està estretament relacionada amb l'activitat biològica de la vida. Té una funció fisiològica especial en l'anticòs, l'aminoàcid és un dels nutrients indispensables en el cos.

(Nitrogen, fòsfor, potassi, ferro, coure aminoàcid, manganès, zinc, alumini, bor, etc.), que són necessaris per al creixement i el desenvolupament de plantes, Aminoàcid utilitzant el seu aminoàcid com a substrat, i la capacitat d'adsorció i retenció, a través de la formació complexa i complexa de complexos orgànics i inorgànics. Aquest fertilitzant no només pot mantenir un gran nombre d'elements d'alliberament lent i d'ús complet, aminoàcid sinó també per assegurar l'estabilitat dels elements traça i l'efecte a llarg termini. Té un bon efecte de millorar la respiració vegetal, millorar el procés de redox vegetal i promoure el metabolisme vegetal.

Pot promoure la fotosíntesi i la formació de clorofil·la, i pot promoure i activar els processos fisiològics i bioquímics com l'activitat de l'òxid, aminoàcid, l'activitat de l'enzim, la germinació de les llavors, l'absorció de nutrients i el creixement de les arrels i desenvolupament En particular, la seva afinitat per les plantes és comparable a qualsevol altra substància. Aminoàcid L'efectivitat del fertilitzant aminoàcid de fertilitzants orgànics a llarg termini, fertilitzants ràpids, estabilitat de biofertilitat i eficiència del micro fertilitzant en general. Aquí, la discussió principal del fertilitzant en l'aplicació dels aminoàcids en l'agricultura.

Promoure la formació d'àrids del sòl: els àrids del sòl són la unitat bàsica de l'estructura del sòl. L'ús d'aminoàcids pot canviar el contingut de la sal del sòl és massa elevat, l'àcid alcalí és massa fort, les partícules del sòl molt disperses, l'estructura del sòl de les propietats físiques i químiques pobres, i promouen la formació d'àrids del sòl, l'aplicació d'aminoàcids, la densitat massiva del sòl va disminuir significativament, l'aminoàcid total de la porositat del sòl i el corresponent augment de la capacitat de retenció de l'aigua ajudaran a millorar la capacitat de l'aigua i fertilitzants del sòl, a fi de crear bones condicions per al creixement i el desenvolupament de les arrels vegetals.